dong-nhac-thinh-phong

Làm mới dòng nhạc thính phòng đáp ứng cho nhu cầu khán giả

Việc làm mới hoặc đại chúng hóa dòng nhạc thính phòng chính là một điều tất yếu và nên làm bởi vì dòng nhạc thính phòng vốn rất kén khán giả, hầu như ít người quan tâm tới dòng nhạc này. Do vậy mà sự làm mới này, bên cạnh cho thấy được sự sáng […]

See More